Wróć na stronę START

BizeA spółka z o. o. - Technika połączeń

 

BizeA specjalizująca się w technikach połączeń drewna, powstała w 1992 roku, jako spółka joint venture niemieckiej firmy BeA Deutschland (Joh. Friedrich Behrens A.G.) z polskim producentem zszywek Zakładem Mechanicznym BIZON, dziś BIZON INT Sp. z o. o. . Użytkownicy zszywaczy, sztyfciarek i gwoździarek pneumatycznych BeA w Polsce otrzymują w BizeA opiekę techniczno-handlową i serwisową oraz najwyższej jakości zszywki i gwoździe produkcji BIZON.

Grupa BizeA - BIZON w roku 2002 wdrożyła i certyfikowała wspólny system zapewnienia jakości zgodnie z PN-EN ISO 9001:2000. Stały rozwój produkcji elementów złącznych i serwisu przyniósł rozbudowę i przeniesienie w 2008 roku obu przedsiębiorstw do nowej siedziby. W latach 1992 - 2008 siedziba spółki BizeA oraz zakładu produkcyjnego BIZON była w podwarszawskim Piasecznie. Dziś produkcja drutu, zszywek i gwoździ oraz działalność handlowa i serwisowa BizeA ulokowana jest w nowym obiekcie w Tomicach koło Baniochy, gmina Góra Kalwaria.


Siedziba BizeA oraz wydziałów produkcyjnych BIZON METAL

Fot. Tomice, ul. Europejska 4, siedziba BizeA oraz wydziałów produkcyjnych BIZON

Siedziba BizeA oraz wydziałów produkcyjnych BIZON METAL


W nowym obiekcie BIZON uruchomił wydział produkcji drutu, co dało własną kontrolę nad całym procesem produkcji elementów złącznych od surowca hutniczego, stawiając firmę BIZON w nielicznym gronie tego typu zakładów na świecie. Wdrożony w 2002 roku nowy i stale doskonalony system informatyczny oraz nowoczesny magazyn wyrobów gotowych na ponad 7 tys. miejsc paletowych, wysoko kwalifikowana załoga gwarantuje sprawne funkcjonowanie produkcji, serwisu i dystrybucji. Obecnie posiadamy certyfikowany system zapewnienia, jakości w rozszerzonym zakresie zgodnie z wymaganiami nowej normy ISO9001:2015.


Elementy złączne


Program produkcyjny narzędzi obejmuje około 200 modeli pneumatycznych wbijarek oraz elementy złączne: zszywki, sztyfty, gwoździe i różnorodne złącza specjalne np. nakrętki kłowe, złącza dwuteowe, spinki do tapicerki samochodowej i połączeń drutów, gwoździe faliste, gwoździe tapicerskie i inne.

Automatyzacja. Powstały przed kilku laty Dział Automatyzacji wykonuje na zlecenie naszych klientów projekty i buduje maszyny do automatycznego zbijania.
Wykonujemy również różnego rodzaju osprzęt, przystawki do ręcznych narzędzi ułatwiające pracę dla określonych aplikacji.
Naszą ofertę uzupełnia obszerny wybór akcesoriów pneumatycznych i przewodów do sprężonego powietrza oraz wkrętarki, wiertarki, szlifierki i klucze pneumatyczne.

BeA Hotmelt - to profesjonalne aplikatory (pistolety klejowe) i kleje termotopliwe dla wielu przemysłowych zastosowań.

BizeA od początku swego istnienia zajmuje się również dystrybucją i serwisem doskonałych urządzeń do łączenia oraz pilarek tarczowych do cięcia listew ram obrazów, mebli itp. produkowanych przez włoską firmę Alfamacchine.
W dziale ramiarskim zajmujemy się sprzedażą i serwisem urządzeń do wycinania tekturywww.bizea-ramki.pl oraz najwyższej jakości arkusze tektury "Passe-Partout" produkcji firmy "Crescent" z Wielkiej Brytanii) oraz sprzedażą akcesoriów i materiałów ramiarskich. Od kwietnia 2010 roku artykuły, materiały i akcesoria do produkcji ram i oprawy obrazów można kupić w naszym sklepie internetowym na stronie: www.bizea-ramki.pl.

Powstały przed kilku laty Dział Maszyn i automatyzacji wykonuje na zlecenie naszych klientów urządzenia do automatycznego zbijania oraz różnego rodzaju osprzęt, przystawki do ręcznych narzędzi ułatwiających pracę dla określonych aplikacji.
Ofertę naszą uzupełnia obszerny wybór akcesoriów pneumatycznych i przewodów do sprężonego powietrza oraz wkrętarki, wiertarki i klucze pneumatyczne.


Ogólne warunki handlowe BizeA Sp. z o.o.


1. Zakres obowiązywania
Poniższe ogólne warunki handlowe stanowią podstawę wszelkich obecnych i przyszłych dostaw i usług świadczonych przez BizeA sp. z o.o.
Niniejsze postanowienia dotyczą stosunków z przedsiębiorcami. Faktura stanowi potwierdzenie zawarcia umowy (pisemnej lub ustnej) pomiędzy BizeA sp. z o.o. i Klientem w zakresie obejmującym rodzaj towaru, jego ilość, cenę i termin płatności. Zawarcie transakcji jest równoznaczne z akceptacją Klienta niniejszych warunków handlowych.
BizeA sp. z o.o. zapewnia, że faktura jest wystawiona przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. Faktura stanowi również wezwanie do zapłaty.
Wszelkie dodatkowe ustalenia dotyczące ceny, zamówień i dostaw oraz zasad współpracy i innych warunków, w szczególności mających charakter finansowy, wymagają wcześniejszych uzgodnień i pisemnej akceptacji obu stron, pod rygorem nieważności.

2. Warunki dostawy.
Termin dostawy ustalany jest każdorazowo przy zamówieniu towaru.
Dostawa odbywa się za pośrednictwem przewoźnika, transportem własnym odbiorcy lub dostawcy - w zależności od ustaleń pomiędzy stronami.
Przy bezpośredniej dostawie towaru za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest sprawdzić przesyłkę i jeżeli stwierdzi nieprawidłowość, ubytek lub uszkodzenie, odmówić jej przyjęcia, jak również sporządzić protokół z przewoźnikiem i zawiadomić pisemnie BizeA sp. z o.o. o powyższej sytuacji. W przypadku przyjęcia uszkodzonej przesyłki bez zastrzeżeń, odpowiedzialność za ubytek przechodzi na Klienta a Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny podanej na fakturze.
Klient jest obowiązany pokwitować odbiór towaru. Jeżeli Klient wyznaczy osobę uprawnioną do odbioru towaru winien zawiadomić o tym BizeA sp. z o.o. na piśmie i podać konkretne dane dotyczące tej osoby (imię, nazwisko, stanowisko, nr dowodu osobistego).
W przeciwnym przypadku, każda osoba odbierająca towar w miejscu wyznaczonym do dostawy towaru będzie uważana za osobę upoważnioną do odbioru towaru w imieniu Klienta.

3. Warunki płatności.
Termin płatności podany jest na fakturze. W przypadku zwłoki w zapłacie BizeA sp. z o.o. ma prawo do odmowy dalszych dostaw lub wykonywania ich jedynie za przedpłatą, jak również żądania natychmiastowej zapłaty.
W przypadku braku terminowej płatności, dział księgowości BizeA sp. z o.o. wystosuje do Klienta wezwanie do zapłaty pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową.

4. Zastrzeżenie prawa własności.
Towar będący przedmiotem sprzedaży pozostaje własnością BizeA sp. z o.o. do momentu uregulowania za niego wszelkich należności.
W przypadku zachowania klienta niezgodnego z umową, w szczególności przy zwłoce w zapłacie oraz gdy wniesiono wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego na majątku klienta, BizeA sp. z o.o. ma prawo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu towaru.
W wyżej opisanych sytuacjach Klient zobowiązuje się do zwrotu towaru na własny koszt w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

5. Postanowienia końcowe
Dla wszystkich sporów powstałych pośrednio lub bezpośrednio na gruncie zawartych umów właściwy jest sąd miejsca siedziby BizeA sp. z o.o. lub sąd właściwy według miejsca siedziby Klienta.


Jeśli potrzebujecie Państwo więcej informacji prosimy napisać do nas lub kontaktować się z lokalnym przedstawicielem BizeA.

Copyright (C) 2005-2016 BizeA Sp. z o.o. KRS 0000176125 NIP 123-00-05-970 Kapitał zakładowy 1.000.000 PLN                  Polityka prywatności
www.bizea.com.pl