Wróć na stronę START
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

RODO


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest   BizeA Spółka z o.o.z siedzibą Tomice, 05-532 Baniocha; ul. Europejska 4

Na podstawie przeprowadzonych analiz Administrator  ma obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych i   jest nim Pani  Wioletta Ślufirska  która  zajmuje się sprawami ochrony danych osobowych. Kontakt  jest możliwy   pod nr telefonu 22 244 17 09,  poprzez e-mail daneosobowe@bizea.com.pl  ; jak również listownie i osobiście pod adresem Administratora danych Tomice,  05-532 Baniocha; ul. Europejska 4.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe zwykłe w następujących kategoriach i  celu, na podstawie  :
  •  Jeśli jest Pan/Pani  PRACOWNIKIEM BizeA Sp. z o.o.  to  dane osobowe zwykłe  są gromadzone w celu obsługi procesu zatrudnienia pracowników  BizeA Sp. z o.o., spraw pracowniczych oraz archiwizacji dokumentów dotyczących zatrudnienia.
  • Jeśli jest Pan/Pani  PRACOWNIKIEM KONTRAHENTA BIZEA Sp. z o.o. dane osobowe zwykłe; dane te są gromadzone w celu realizacji procesu ofertowania, zawierania umów i zamówień oraz realizacji kontraktów serwisowych tzw. usług.
  • Jeśli jest Pan/Pani  KONSUMENTEM dane osobowe zwykłe dotyczące danych konsumentów , osób fizycznych; dane te są zbierane w celu realizacji zamówień dla osób fizycznych.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: -art. 6 ust. 1 RODO
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od obowiązujących przepisów dotyczących rodzaju realizowanej usługi.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane  osobowe nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub została na to wyrażona Pani/Pana zgoda.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, listownie na adres: BizeA Spółka z o.o. z siedzibą Tomice, 05-532 Baniocha; ul. Europejska 4,  lub e-mailowo na adres: daneosobowe@bizea.com.pl
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO)
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Bliższe informacje  wraz z Polityką Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych  znajdują się na naszej stronie Internetowej Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych oraz w siedzibie Firmy.

Copyright (C) 2005-2016 BizeA Sp. z o.o. KRS 0000176125 NIP 123-00-05-970 Kapitał zakładowy 1.000.000 PLN                  Polityka prywatności
www.bizea.com.pl